Hållbart odlingskoncept testas i Älvsbyn

Odlingen kommer att genomföras hos lantbrukare Berit Hardselius på BeSt Lantbruk Nybyn.

Odlingskonceptet är framtaget av docent Artur Granstedt och visar hur vi kan öka jordens bördighet, få den att blomstra, och samtidigt odla god mat till alla. Grunden är det som internationellt och inom FN kallas regenerativt jordbruk – eller kretsloppsjordbruk – med fokus på hela odlings- och livsmedelssystemet. Projektet, som är del av initiativet CHARM, kommer att pågå i fyra år med odling under tre säsonger.

Vi vill jobba med lösningar som hjälper oss leva inom planetens gränser. Här blir det oerhört konkret och därför sporrande. Det blir spännande att se om vi kan kombinera njutning och hälsosam mat med odling som ökar markbördigheten, säger Polarbrödsgruppens koncern-vd Karin Bodin.

Om vi skulle fördela all odlingsbar mark i världen rättvist på hela jordens befolkning skulle var och en av oss kunna förfoga över en yta motsvarande 2000 m². I nuläget använder Sveriges konsumenter i genomsnitt ungefär 4000 m² odlingsbar mark per person vilket inte är hållbart i längden. Dagens produktion av mat har stor negativ påverkan på miljön – både lokalt och globalt. Bland annat genom att bidra till minskad biologisk mångfald, klimatutsläpp, giftspridning och övergödning av hav och sjöar

– Vi vill inspirera fler att äta mer hållbart genom att öka kunskapen om hållbar produktion och konsumtion av mat. Vi vill skapa en plattform för samarbete mellan entreprenörer som vill satsa på att utveckla produkter av lokalt, hållbart odlade råvaror och jordbrukare som vill odla dem. Nu är grisarna på plats och ska bereda marken som ska brukas. 2024 startar själva odlingen, säger Carina Roos, projektledare för 2000 m2.

Längre fram kommer det att arrangeras event för inspiration och utbildning och en skördemarknad med visning av odlingen.

OM CHARM:

CHARM startades vintern 2021 med idén om att etablera norra Sverige som en kunskapsregion för framtidens livsmedel med Älvsbyn som nav för hållbar mat- och dryckesproduktion. Syftet är att utveckla lönsam produktion som kännetecknas av industriell excellens, resurseffektivitet och cirkularitet. Detta ska leda fram till kvalificerade, attraktiva arbetstillfällen i regionen.

Läs mer om CHARM här