H2 Green Steel inspirerade gymnasieelever i Älvsbyn

– Det blev en mycket lyckad och värdefull presentation av etableringarna som sker i norra Sverige, utveckling av hållbar industri och framtida kompetensförsörjning, säger Katarina Gudmundsson, gymnasielärare på Ekonomiprogrammet på Älvsbyns gymnasium.

H2 Green Steel, ett företag som planerar att bygga en storskalig produktionsanläggning för fossilfritt stål i Boden har besökt Älvsbyns gymnasium. Från företaget kom Johannes Granström som tillika är en tidigare elev på Älvsbyns gymnasium.

H2GS Johannes Granström står vid föreläsningsdator framför rollups från Älvsbyns gymnasium.

H2GS Johannes Granström besökte Älvsbyns gymnasium. Foto: Katarina Gudmundsson

Johannes berättade för eleverna om företagets utmaningar och frågor kring hållbarhet, deras hållbarhetsprofil och verksamhet och vad som sker i norra Sverige med andra etableringar/industrisatsningar.

– Det var väldigt intressant att höra om H2 Green Steels planer och hur de arbetar med hållbarhet. Det var också inspirerande för mig och eleverna att höra om de andra etableringarna som sker i norra Sverige, säger Katarina Gudmundsson.

H2 Green Steels presentation är en del av Älvsbyns gymnasiums fokus på hållbar utveckling. Under hösten har eleverna arbetat med att öka sin kunskap om och engagemang för världshandel och hur vi konsumenter kan göra skillnad genom våra aktiva val.