Gruppen som hjälper och stöttar ungdomar

– Syftet är att ingen ska bli bortglömd, en hemmasittare. Kommunen ska ha koll på sina ungdomar, understryker Ulla Bergkvist.

I samband med den nya lagen inrättade Älvsbyns kommun gruppen Kommunalt aktivitetsansvar (KAA), som består av Ann-Louise Norén, från arbetsmarknadsenheten, Ulla Bergkvist, studie- och yrkesvägledare på gymnasiet, och Marina Öberg, från barn- och familjeenheten. Tillsammans arbetar de med att hjälpa ungdomar att komma tillbaka in i rullarna.

Viktigt att komma ut i samhället

Gruppens arbete går ut på att träffa deltagarna regelbundet och göra en kartläggning om hur läget ser ut och hur deltagaren mår. Att sitta hemma vecka efter vecka tär mycket på det psykiska måendet. Därför är det bra att fortast möjligt komma ut i någon form av sysselsättning.

– Det har man ju sett att det leder ju ofta till psykisk ohälsa av att bara sitta hemma. Det vill man ju försöka skydda dem ifrån, berättar Marina.

Efteråt tittar man tillsammans på olika lösningar för att ta sig vidare. Antingen genom praktik, återta studierna eller annan sysselsättning. Målet är dock att deltagaren fullföljer sina studier.

– Det här är helt frivilligt, det är något som vi erbjuder kommunens ungdomar. Vi söker upp dem via brev eller sms och försöker få kontakt med dem och se om det finns något intresse hos dem, berättar Ann-Louise.

När ungdomarna väl fyller 20 år tar arbetsförmedlingen över. Saknar man då utbildning eller kontakter är risken stor att man hamnar längst bak i ledet.

– Det handlar mycket om att peppa och motivera deltagarna. För det här är verkligheten, det är så här det ser ut, säger Ulla.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2017

Text: Robin Nilsson