Glöm inte att söka skyltlov

Detta görs genom en bygglovsansökan hos kommunen, om området ligger innanför detaljplaneringen. Ligger området utanför ska man kontakta Länsstyrelsen.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2017

Text: Robin Nilsson