Gångbron i Storforsen är lagad

– Vi har några åtgärder kvar att göra då det blir lägre vatten men den går att nyttja från i helgen, säger Mattias Broström, vd för Älvsbyns Energi AB.

De senaste åren har bron vid upprepade tillfällen förstörts av vattenmassorna. Utöver reparationen av bron restaureras stenarmen för att säkra bron från framtida översvämningar.

– Det känns bra att vi tagit beslutet att åtgärda gångbron, den har en stor betydelse för helhetsintrycket av Storforsenområdet. Nu får vi hoppas att de åtgärder som görs med stenarmen blir att vi slipper detta problem, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Egmark.