Gammelvägen rustas

Nu i höst byts samtliga vatten och avloppsledningar ut till nya. Till våren påbörjas utformningen av den nya gatan där en trottoar kommer sträcka sig hela vägen från reningsverket till gång och cykelvägen vid Prästgårdsgatan. Gatubelysning, asfaltering och markarbete beräknas vara helt klart till hösten 2024.