Fullspäckad framtidsvecka för eleverna på Älvåkraskolan

– Kort och gott är det för att de ska få mer koll på vad de kan göra efter högstadiet, vilka alternativ som finns. Tanken är att de ska ha lite mer framtidsutsikter, och självklart att få våra ungdomar att stanna kvar här, åtminstone att de kommer tillbaka i framtiden, berättar Robin Enmark, studie- och yrkesvägledare på Älvåkraskolan.

Företagen kommer och informerar

Under fredagen anordnas en minimässa på Forum, där lokala företag kommer att finnas på plats och informera om sina företag och deras framtida behov.

– Tanken är att få eleverna att inse att Älvsbyn lever, att vi har mycket här som de kanske är intresserade av men kanske inte vet att det finns. Det känns jättekul att företagen verkligen har visat intresse att komma. Det finns brist på kompetenser inom vissa yrken i vår kommun och då är det kul att företagen kommer hit och visar vad de behöver.