Friare val för dig som förälder – 15 timmars förskola

Syftet är att ge dig som förälder ökad möjlighet att påverka när ditt barn är på förskolan. Tidigare var tiderna begränsade till tre timmar om dagen, fem dagar i veckan mellan 8–11, men nu kan du som förälder önska specifika tider för ditt barns närvaro.

Beslutet tas i samråd med rektor och det är flera saker som tas i beaktande, bland annat ditt önskemål som förälder, fysiska förutsättningar (mat- och sovplatser) och anpassning till de fasta tiderna för mat, vila, samlingar och utflykter på förskolan.

De överenskomna tiderna gäller för en hel termin och eventuella förändringar kan göras vid speciella omständigheter.

Läs mer: Friare val för dig som förälder – 15 timmars förskola