Förtydligande om smitta på säbo

I Piteå-Tidningen den 24 november hade Norrbottens smittskyddsläkare i artikeln ”Stor ökning av corona i Älvsbyn” med ett citat:

” – Det är mycket kring skolan, men det är även fall på särskilda boenden och äldreomsorg, säger Anders Nystedt.”

Älvsbyns kommun vill göra ett förtydligande gällande detta. Det särskilda boende (säbo) som Nystedt menar är inte ett säbo för äldre utan ett särskilt boende som finns inom omsorgen av funktionshindrade (LSS-boende). De fall som finns i dag inom äldreomsorgen är alltså inte på säbo utan bland de som har hemtjänst.

Älvsbyns kommun ser allvarligt på den ökade smittspridningen i kommunen och i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar nära tillsammans med Smittskydd Norrbotten för att förhindra smittspridning.

– Vi tar prover hela tiden och har hög provtagningsfrekvens på både personal och omsorgstagare vid minsta symptom. Vi uppdaterar våra handlingsplaner kontinuerligt för till exempel skyddsutrustning, hygienregler, eventuell isolering med mera. Allt i syfte att förhindra smittspridning inom våra verksamheter, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Ännu finns alltså ingen smitta på kommunens särskilda boenden för äldre och kommunen vädjar till anhöriga om att under den närmaste tiden inte besöka äldreboenden. Skyddsutrustning används av personalen enligt föreskrifter och de arbetar för att ge kommunens boende en meningsfull dag.

– Det känns oroväckande att smittan finns på så många spridda platser i kommunen. Det är viktigt att alla tar detta på största allvar och följer de råd och regler som gäller, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.