Fortsatt ingen covid19-smitta bland socialtjänstens vårdtagare

– In nuläget har vi inga smittade vårdtagare. Vi har en god framförhållning och har flera planer för om vi får en smitta, säger socialchefen Hans Nyberg.

Älvsbyn kommun följer vägledning från centrala myndigheter och Region Norrbottens smittskyddsläkare. Kommunen har arbetat fram flera planer för olika scenarier om det skulle bli en smittspridning.

– Bland annat har vi en plan för att omfördela personal från kommunens övriga verksamheter till socialtjänsten. Vi har exempelvis utbildade sköterskor som idag jobbar i kommunen med andra yrken, säger socialchefen Hans Nyberg.

Låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland personalen i socialtjänsten är lägre än normalt för årstiden, trots att personal stannar hemma om de får lätta förkylningssymptom. Bara runt 10 personer av 500 i socialtjänstens personal är i dag sjukskrivna på grund av förkylningssymptom.

– Den låga sjukfrånvaron innebär hög kontinuitet med färre personer som möter de äldre och därmed minskar också risken för eventuell smittspridning, säger socialchefen Hans Nyberg.

Karantän/kohortvård
Älvsbyns kommun använder sig av så kallad kohortvård. Det är när man har en vårdtagare som har förkylningssymptom och kan misstänkas vara smittad av coronaviruset. Då avdelar socialtjänsten speciell personal som isolerar vårdtagaren och bara vårdar den personen och ingen annan person. Detta gör man för att minimera risken att föra smittan vidare till andra vårdtagare.

Kommunen har haft vårdtagare med förkylningssymptom och då har kohortvård införts för den personen. Det blir som en typ av karantän. Än så länge har alla som varit i karantän och som testats varit fria från coronaviruset.

– Vi har van, utbildad och mycket kompetent personal som arbetar med våra äldre. Detta skapar mycket bättre förutsättningar att hantera de situationer som uppstår, säger socialchefen Hans Nyberg.