Förskolornas sammanslagningsperiod

Då kan det vara bra att känna till att sommaren 2019 har förskolorna sin gemensamma sammanslagningsperiod från måndag den 1 juli 2019 t.o.m. fredag den 2 augusti 2019.

Behov av förskola under den perioden anmäls senare i vår på särskild blankett som skickas till alla vårdnadshavare. För mer information vänd er till förskolechefen vid ert barns förskola.

Länk till förskolorna