Föreläsning kring barn och ungdomars digitala värld

Maria Dufva är kriminolog och arbetar med barn som utsatts för brott, men har med tiden specialiserat sig beträffande brott på nätet. Föreläsningen den 16 januari riktade sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns liv och dagen efter (17 januari) föreläste Maria för flera av skolklasserna i Älvsbyns kommun.

På kvällsföreläsningen som riktade sig till vuxna vägledde Maria publiken kring barn och ungdomars digitala värld, både om utmaningar, svårigheter och möjligheter detta ger. Huvuddelen av alla barn använder dagligen internet på ett eller annat sätt och många barn har en egen smartphone. Vad gör barn och ungdomar på nätet och hur skapar vuxna en bra dialog kring livet på nätet?

– Kolla vad ditt barn behöver, stäm av vart ditt barn är och hur livet där gestaltar sig. Var en del i barnets hela liv och det innebär även deras värld på nätet, säger Maria.

Det viktiga är att prata med barn och unga om deras digitala värld. Det är genom att vara lyhörd och också försöka se om barnet ändrar beteende. Ett utsatt barn får ofta ett förändrat beteende. Det är också viktigt att lära dem att hantera tekniken för att kunna leva med den. Sömn och rörelse behövs på barnens agenda för att få ett bra livspussel och då behövs strategier att hantera bland annat telefonens inställningar. En strategi kan vara att stänga av notiser för sms och olika appar när man exempelvis sover.

– Fysisk aktivitet är som ett vaccin mot psykisk ohälsa och det är inte att man måste hålla på med enduro eller hockey. Det duger att komma ut i och få ljus, frisk luft och bara promenera. Ändå är det bara var femte barn som i Sverige som når rekommenderad rörelse varje dag, säger Maria.

Men det Maria återkommer till flertalet gånger är att vuxenvärlden ska lyssna, prata och spendera tid med sina barn och ungdomar. Var en del i deras värld och visa att du vill väl och att du finns där oavsett om det gäller skolan eller den digitala världen.

Är du intresserad av Marias material eller få mer information, titta då på mariadufva.se