Flera nya åtgärder mot covid-19 införs

Andelen med covid-19 bland de som provtas har ökat påtagligt. I Älvsbyns kommun ökade antalet med 45 nya smittade personer.

Statistik över covid-19 fall per kommun

Covid-19 fall per kommun (klicka på bilden för större bild)

Nya åtgärder i Sverige

För att minska smittspridningen av covid-19 och belastningen på sjukvården införs flera nya åtgärder i Sverige från och med 12 januari. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva finnas kvar fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Nya åtgärder gällande kommunens verksamheter

Det har införts besöksförbud i vissa av kommunens verksamheter. Kontakta den verksamhet du behöver besöka innan besök, för att höra vad som gäller.

I dagsläget är det inga besöksförbud i socialtjänstens verksamheter. Däremot finns en önskan om att höra av sig i förväg till den enhet man har tänkt att besöka, för att få veta om vad som gäller där.

Nya åtgärder som gäller för kommunanställda, även på kommunens bolag:

Gäller från och med 11 januari 2022 till 30 januari 2022:
(kan komma att förlängas)

  • Jobba hemifrån om det är möjligt för verksamheten. Enhetschef beslutar om detta i samråd med den anställde.
  • Undvik fysiska möten. Använd istället exempelvis Teams, Skype med mera.
  • Undvik förflyttning mellan enheter.
  • Undvik arbetsresor.
  • Håll avstånd på raster.
  • Lärarna kan genomföra planeringstid på annan plats än arbetsplatsen.
  • Kommunhusets sammanträdesrum är stängt för mötesbokningar och fysiska besök i kommunhuset hanteras enligt speciella rutiner.

En del verksamheter, som till exempel äldreomsorgen, har infört fler speciella åtgärder. Du som kommunanställd ska ha fått information från din chef om vad som gäller på just din arbetsplats. Om är osäker på vad som gäller så frågar du din chef.