En uppdatering och uppmaning i Coranatider

Jag ser att många börjat slappna av och tror att nu är det över. Men det är inte över och vi får inte slappna av och återgå till gamla vanor. Jag uppmanar er att fortsätta på inslagen väg, följ Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och håll god handhygien. Håll avstånd i butiker och undvik folksamlingar.

Håll ut det kommer att gå över.

Tomas Egmark, Älvsbyns kommunalråd