Eleonor Lundkvist Linder tillfällig enhetschef IFO

Vid rekrytering av tillförordnad enhetschef för individ och familjeomsorgen (IFO) har fokuset legat på att rekrytera utbildad personal och en person som kan påbörja processen att leda enheten genom en tid av förändring. De fackliga förhandlingarna är klara och Älvsbyns kommun vill hälsa Eleonor Lundkvist Linder välkommen till tjänsten som tillförordnad enhetschef för IFO. Hon tillträder idag 15/12 och uppdraget varar fram till 30/6 2024. Eleonor har rekryterats internt och hon har arbetat inom kommunchefens stab på kansliet, med bland annat handläggning och som sekreterare vid sociala utskottet.

Robert Cortinovis, socialchef, berättar att detta är en lösning som ska skapa trygghet fram till att man hunnit rekrytera en ordinarie enhetschef.

– Vi behövde hitta en snabb lösning som fungerar för organisationen och där vi kan fortsätta arbeta på de punkter vi behöver förbättra.

Eleonor är utbildad socionom och har arbetat med myndighetsutövning i flera år och då inom barn och familj. Hon har även arbetat övergripande med handlingsplan gällande våld i nära relationer, folkhälsa, integrationssamordning och under en tid arbetat som facklig förtroendeman samt skyddsombud. 2018 fick Eleonor förmånen att genomföra chefs- och ledarutvecklingsprogrammet via Älvsbyns kommun.

– Jag ser med spänning fram emot att påbörja detta uppdrag. Men jag vill poängtera att det är tillsammans med medarbetarna på IFO vi ska hitta ett sätt att gå vidare. För det är just tillsammans som vi skapar en organisation där vi hittar lösningar som präglas av rättssäkerhet, trygghet, ordning och reda, berättar Eleonor.