Ekonomisk uppföljning

Under kommunstyrelsens sammanträden igår den 20 maj, så presenterades den ekonomiska uppföljningen per april 2024. En ekonomisk prognos med drygt 15 miljoner kronor sämre resultat. De största avvikelserna finns inom drift och service samt social verksamhet.

Älvsbyns kommun ser i den ekonomiska uppföljningen per april, en ekonomisk prognos med drygt 15 miljoner kronor sämre resultat. Det vill sägas en prognos på totalt 40 miljoner kronor i underskott.

– Jag uppskattar det hårda arbete som görs i alla verksamheter, men vi ser att det behöver göras fler ekonomiska åtgärder. Tillsammans ska vi fortsätta arbetet även framöver för att ha en ekonomi i balans, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Dahlqvist.

Det största prognosavvikelsen finns inom drift och service samt social verksamhet och då särskilt i individ och familjeomsorgen samt hemtjänsten. För att komma till rätta med den ekonomiska obalansen har kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag.

– Verksamheterna har redan börjat arbeta med att identifiera åtgärder både på kort och lång sikt. Jag kommer återkomma med förslag på åtgärder till kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 31 maj, säger kommunchef Anna Lindberg.