E-tjänst för ekonomiskt bistånd

Från och med 15 februari 2022 kommer du/ni som ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kunna göra det digitalt via Älvsbyns kommuns webbplats.

Ansökan om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)

Om du/ni har skäl för att fortsätta lämna in er ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd på papper så går det också fortsättningsvis att göra det.