Digital galafrukost 23 april kl 8.00

På grund av covid-19 genomförs näringslivsgalan 2020 som en livesänd galafrukost i samband med Älvsbyns kommuns näringslivsfrukost.

Galafrukosten sänds 23 april kl 8.00, följ sändningen här.