Detaljplan Polarbröd

Underrättelse om samråd
Planbeskrivning
Plankarta

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-02-16.
Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 16 februari 2021. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Lämna synpunkter

Älvsbyns kommun
Miljö- & byggkontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

kommunen@alvsbyn.se