Därför lyser lamporna i Kanisbacken när det är ljust ute

Huvudanledningen till detta är för att det behövs vid underhåll av skidbacken och spåren.

– När det lyser i backen under dagen är det för att vi utför en del arbeten där, bland annat för att skapa kontraster när vi tillverkar snö. Sen har skidlinjen möjlighet att tända i backen om det finns behov för det när de tränar, berättar Lars Nyberg, arbetsledare på Kultur och fritid.

Men blir det inte dyrt för kommunen att spendera all denna el när priserna är så höga?

Kommunen har ett specialavtal där förvaltningen i förväg kan köpa in en viss mängd elektricitet av leverantören som man tror att samtliga verksamheter kommer att förbruka under en specifik period. Beställningen görs under en tid när elpriset är lågt. I och med det, och den höga mängden som köps in, säkras elektriciteten till ett billigt pris. Förbrukar kommunen mindre el än det man har köpt in kan kommunen dessutom sälja överskottet vidare.