Dagsläget gällande Covid-19 inom vård och omsorg i Älvsbyn

Smittspridningen: Vi har i dagsläget en väldigt omfattande spridning av Covid-19 i Älvsbyn. Smittspridningen fortsätter öka kraftig varje vecka. Detta påverkar de kommunala verksamheterna och vård och omsorg i synnerhet. Det aktuella läget kan förändras från dag till dag.

Bemanning: Frånvaron av personal är hög, på grund av egen sjukdom, karantän och väntan på provsvar. Vi klarar personalbemanningen i dagsläget med hjälp av flexibel och ansvarstagande personal och vikarier.

Skyddsutrustning: Från den 17 januari råder nivå 3 för smittskyddsåtgärder. Det betyder bland annat att personalen inom vård och omsorg har skyddsutrustning, i form av munskydd tillsammans med visir i alla fysiska kontakter närmare än två meter. Det gäller mellan personal och brukare, men även personal emellan. Att arbeta med denna skyddsutrustning är påfrestande och vår förhoppning är att alla Älvsbybor hjälps åt att iaktta smittskyddsåtgärder, så att nivån på smitta går ner och att situationen för personal och brukare på så sätt kan normaliseras.

Barriärvård: Så snart förkylningssymptom, eller eventuell exponering av smitta upptäcks hos en person, vidtas en rad åtgärder. Bland annat provtagning, men även barriärvård. Barriärvård innebär att brukaren i möjligaste mån isoleras från övriga kontakter med brukare, personalens skyddsutrustning förstärks ytterligare och vi avråder från besök. Barriärvård kan ibland omfatta en hel avdelning. Barriärvård är påfrestande för den som berörs.

Besök på särskilt boende: I dagsläget avråder vi från besök på våra särskilda boenden utifrån den höga smittspridningen i kommunen. Vid eventuella besök vill vi att ni kontaktar boendet innan besök för att få koll på aktuellt läge, till exempel eventuell barriärvård. Som besökare skall ni inte vistas i gemensamma lokaler.