Dags att anmäla till sommarförskola 2024

För att kunna planera så bra som möjligt ska du som vårdnadshavare lämna besked om hur ditt barns omsorgsbehov ser ut under denna period, det vill säga om barnet behöver förskola under alla eller någon av dessa veckor. Du som har behov av förskola för ditt/dina barn under sommarsammanslagningen veckorna 27 till 31 måste anmäla det till kommunen.

Om du inte anmäler räknar vi med att barnet inte kommer och då har du ingen förskoleplats. Blir dina planer ändrade kan du naturligtvis kontakta oss.

Har du behov av plats under veckorna 27-31 ska det anmälas via e-tjänsten ”Anmälan till sommaröppen förskola” senast den 30 april 2024.

Välkommen med din anmälan!