Covidbevis ska underlätta vid resor

EU:s digitala Covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19.

I den svenska e-tjänsten Covidbevis.se från E-hälsomyndigheten kan du från 1 juli få ett bevis på vaccination. Från mitten av juli går det också att få bevis på negativt test – om företaget där du testat dig är uppkopplat mot E-hälsomyndigheten. Senast den 12 augusti går det också att få bevis om tillfrisknande.

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Vad gäller i olika länder?

Ett Covidbevis kan användas vid resor inom Europa. Vid utresa, inresa eller inom ett land i samband med ID-kontroll, kan användaren med sitt Covidbevis visa att hon eller han uppfyller landets regler.

Olika länder har olika krav och kraven kan också ändras över tid. Det är den som ska resa som har ansvaret att kontrollera reglerna för landet den vill resa till. I Sverige håller Utrikesdepartementet (UD) uppdaterad information om vilka regler som gäller för respektive land på www.swedenabroad.se och i sin app Resklar www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar

Hur hämtar man ett Covidbevis?

Inom sju dagar rapporteras varje vaccination in till Nationella vaccinationsregistret. Efter det kan användaren logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se och hämta sitt vaccinationsbevis. Beviset kan laddas hem på dator eller mobiltelefon samt skrivas ut.

Digitala brevlådor

När ett Covidbevis hämtas skickas det också automatiskt till användarens digitala brevlåda (Digimail, e-Boks, Kivra eller Min Myndighetspost). På sidan www.digg.se/digital-brevlada finns mer information om digitala brevlådor.

Frågor och svar

Från den 1 juli samlar E-hälsomyndigheten fördjupade frågor och svar på E-hälsomyndighetens webbplats www.covidbevis.se.