Covid-regler för loppis

För en smittsäker loppmarknad som följer den tillfälliga covid-19-lagen, måste du som är ansvarig se till att:

  • Informera besökarna om hur smittspridning kan undvikas
  • Erbjuda besökarna möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • Utforma gångar mellan försäljningsplatser så att trängsel undviks
  • Dokumentera smittskyddsåtgärderna och se till att de följs

Var också uppmärksam på förändringar inom lagstiftningen som kan innebära förändringar för evenemanget.

Tips: tilldela försäljarna en anvisad plats, med minst två meters avstånd i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Om loppmarknaden sker inomhus, till exempel i en loge, är du även skyldig att:

  • Beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas på loppmarknaden. Varje besökare ska kunna disponera 10 kvm av den tillgängliga ytan Det innebär bland annat att anvisad plats för försäljarna ska räknas bort från den totala ytan
  • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur du har beräknat det
  • Tydligt informera besökare om maxantalet
  • Säkerställa att maxantalet inte överskrids
  • Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer

Dessa åtgärder ska göras för varje avgränsat utrymme.

Mer information och tips om offentliga tillställningar med mera finns på Länsstyrelsens webb.