Covid-19-lagen

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

För aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen. Läs mer på:

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html