Covid-19, föreskrifter och allmänna råd i Sverige

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på:

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19