Bredbandet driftsatt i Nedre Tväråsel

– Det här är en del av våra planer om att kunna erbjuda bredband till byarna i Älvsbyn. Nu i dagarna håller vi på att uppgradera bredbandet och höja hastigheten så att det går snabbare, berättar Anders Knuts, kommunens IT-avdelning.

Projektet för utbyggnad av bredbandet sträcker sig under perioden 2017-2020 och finansieras utav stöd från EU.

För mer information om hur du beställer bredband besök www.alvsbynet.se

Telestationer stängs i Övre Tväråsel och i Pålsträsk

Under 2020 släcker Telia/Skanova sina telestationer i Övre Tväråsel och i Pålsträsk. Detta innebär bland annat att de som har ADSL-bredband i de berörda byarna förlorar då den möjligheten. I och med utbyggnadsplanerna av fiberbredbandsnätet 2017–2020 har kommunen redan dragit fiberbredband till Pålsträsk. En dialog om utbyggnad i Övre Tväråsel pågår.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2019

Text: Robin Nilsson