Bor du i Vidsel och vill ha fiber?

I syfte att kunna erbjuda flera fiberanslutningar i byarna går vi nu ut med ett förtätningsprojekt i Vidsel. Vi samlar in intresseanmälningar och när vi har fått ihop tillräckligt många anmälningar kommer vi att detaljprojektera området och ta emot bindande beställningar. Målsättningen är att projektet genomförs under sommaren 2023.

Anslutningskostnaden kommer att vara 24 900 kr.

Alla fastighetsägare, fritidshusägare och företag kan skicka in intresseanmälan. Vi kommer också att anordna informationsträffar i Vidsel, den första är planerad till den 14 december kl. 18.00 – 20.00 i Aktivitetshuset.

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta Sara Eklund, stadsnätets bredbandssamordnare, 070-600 84 46 eller bredbandssamordnare@alvsbyn.se.

Kontaktperson i Vidsel är Mats Bergvall, 070-383 72 83 eller mats.bergvall@savdal.se.