Björkgatan byggs om

Arbetet planeras så att störningar för boende i området ska vara så lindriga som möjligt. För att det ska vara möjligt att utföra arbetet krävs dock genomfart med stora maskiner och grus som kan damma. Kommunen ber om överseende med detta.

Arbetet beräknas pågå fram till i oktober 2020. Gatan lämnas då obelagd (ej asfalterad) för att marken ska kunna sätta sig under vintern. Beläggning planeras till barmarkssäsongen 2021 då marken satt sig och risken för sprickor i asfalten minskat. Vid frågor kontakta Roger Viklund, projektledare Älvsbyns Energi AB tel: 0929-723 83