Beröm till sommarvikarierna

– Även sommarvikarierna ska ha en stor eloge, de har verkligen bidragit till att vi klarat oss från smitta i verksamheterna under sommaren, säger Hans Nyberg, socialchef.

Uppföljning av smitta görs varje dag, både bland vårdtagare och personal. Sjukfrånvaron på grund av förkylningssymtom är fortfarande mycket låg bland personalen, under semesterperioden har det varierat mellan 0-5 personer som stannat hemma per dag av socialtjänstens cirka 500 anställda.

– Vi har fortfarande inga vårdtagare smittade. Både ett antal vårdtagare och ett antal ur personalen är testade och samtliga prover har visat sig vara negativa, säger Hans Nyberg, socialchef.

Cheferna har varit extra tillgängliga för frågor och för att prioritera i arbetet i sommar. De har hela tiden följt och reviderat de beslutade rutiner och riktlinjer utifrån det behov som förändrats. De har lagt ner mycket tid på att säkerställa att personalen får tillgång till rätt information, utbildningar och annat praktiskt stöd, för att kunna ge omsorg eller andra insatser på ett säkert sätt.

– Chefer och personal har gjort ett mycket bra arbete med att skydda våra vårdtagare i socialtjänsten under sommaren. Cheferna har bedrivit ett nära och tydligt ledarskap, säger Hans Nyberg, socialchef.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och enhetscheferna arbetar kontinuerligt med att uppdatera befintliga rutiner och riktlinjer samt vid behov med att skapa nya rutiner och riktlinjer. Kommunens MAS har också under hela sommaren funnits tillgänglig som ett stöd för verksamheterna, samordnat information internt och externt, beslutat om och tagit nya beslut efter behov.

– Hittills har vi klarat av att skydda våra äldre och övriga vårdtagare på ett föredömligt sätt. Arbetet med att skydda oss från smitta måste fortsätta med samma höga ambition. Det innebär att vi måste hålla i och hålla ut över en överskådlig tid. Det är inte över ännu! säger Hans Nyberg, socialchef.