Bekräftad covid-19 på särskilt boende

– Vi har vidtagit åtgärder enligt våra smittskyddsrutiner, vägledning från Socialstyrelsen och Region Norrbottens smittskyddsläkare. Avdelningen är isolerad och anhöriga som berörs är kontaktade, säger Hans Nyberg, socialchef.

Barriärvård infördes snabbt vid misstanke om smitta. Personal och boende snabbtestades för att kartlägga eventuell smittspridning och senare gjordes PCR-test. Totalt har fyra omsorgstagare och ett antal i personalen med anknytning till den berörda avdelningen bekräftats med covid-19 den 25 och 26 maj.

– Detta är den första smitta vi har på säbo sedan pandemin startade. Samtliga omsorgstagare är vaccinerade med två doser, säger Hans Nyberg, socialchef.

Kommunen arbetar utifrån fastställda rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och medarbetarna följer de direktiv som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

– De smittade personerna vårdas enligt vår rutin för covid-19. Vi har förberett oss för den här situationen och visste hur vi skulle agera. Idag betraktar vi alla förkylningssymptom vid vår verksamhet som befarad covid-19 och agerar därefter, säger Hans Nyberg, socialchef.

Kohortvård är insatt i syfte att isolera och minimera ytterligare smittspridning. Provtagning med snabbtester av personal och boende pågår i minst 10 dagar och fortsätter vid behov för att upptäcka eventuellt nya smittade. Kommunen arbetar nära tillsammans med Smittskydd Norrbotten för att förhindra smittspridning.

På grund av smittan på säbo och den höga smittspridningen i Norrbotten, undvik besök på våra särskilda boenden de närmaste veckorna.