Bedömning av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns tidigare genomförda arbetsmiljöutredningar och att man i samverkan med skyddsombuden tagit fram en handlingsplan. De anser även att ansvariga chefer har tillräcklig kompetens gällande arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete, samt att det finns en handlingsplan som uppfyller kraven.