Avtackning av jubilarer

25-åringar 2019

Bilder på personal som jobbat 25 år på kommunen.

Foto: Sterling Nilsson

Bakre raden från vänster:
1. Kerstin Öhrvall, 2. Monica Sjölund, 3. Laila Pettersson, 4. Hasse Karlström, 5. Ingrid Nilsson, 6. Anna-Karin Lindström, 7. Eva Vesterlund.

Mittenraden från vänster:
8. Christina Lundberg, 9. Ann-Christin Lidström, 10. Christina Berggren, 11. Annika Backman-Karlsson, 12. Birgitta Hellgren, 13. Sigrid Berg, 14. Britt-Marie Berg, 15. Ulrica Hamsch.

Främre raden från vänster:
16. Karin Lundberg, 17. Ulrika Lindlöf, 18. Elisabeth Johansson, 19. Erika Areljung, 20. Anna-Karin Renberg, 21. Lena Grahn, 22. Marina Antfolk Samuelsson, 23. Lilian Johansson.

Pensionärer 2019

Bilder på personal som gick i pension 2019.

Foto: Sterling Nilsson

Från vänster:
1. Kerstin Öhrvall, 2. Karin Berglund, 3. Ylva Nyberg, 4. Ann-Christin Edelbro, 5. Kristina Jonsson, 6. Evy Nyman, 7. Laila Karlsson.

25-åringar 2020

Bilder på personal som 2020 jobbat 25 år på kommunen.

Foto: Sterling Nilsson

Bakre raden från vänster:
1. Gunilla Lundberg, 2. Britt-Marie Öhlund, 3. Kristina Hortlund, 4. Dennis Eriksson, 5. Ewa Ölund Lundström, 6. Ulrica Viklund, 7. Jessica Notelid Eriksson, 8. Karin Öberg, 9. Liselott Öberg, 10. Jenny Dahlberg.

Främre raden:
11. Lena Lundberg, 12. Mariann Kronfeldt, 13. Siw Bergman, 14. Kerstin Karlsson, 15. Viveka Poijo, 16. Ulla Bergkvist.

Pensionärer 2020

Bilder på personal som gick i pension 2020.

Foto: Sterling Nilsson

Bakre raden från vänster:
1. Kjell Landström, 2. Tommy Hortlund, 3. Britt-Marie Holmström, 4. Billy Berglund, 5. Gunnar Edström, 6. Kent-Ola Eriksson.

Mittenraden från vänster:
7. Inga-Britt Sundberg, 8. Ann-Sofie Eriksson, 9. Inger Wande, 10. Annika Backman-Karlsson, 11. Anita Edström.

Främre raden från vänster:
12. Christina Eriksson, 13. Ingrid Johansson, 14. Carina Alm, 15. Margareta Grönlund, 16. Ing-Marie Hedman, 17. Anita Lindström.