Att kunna göra en insats och hjälpa de som behöver skapar ett innehåll i livet

Efter dryga 40 år i försäkringsbranschen gick Lars Jonsson i pension. Han lämnade en stor arbetsplats, med allt vad det innebär inte minst socialt och behovet av att skapa ett givande innehåll i dagarna växte.

– Frun jobbade fortfarande och med utflyttade barn fanns det tid över, säger Lars som i stora delar av sitt liv varit en engagerad föreningsmänniska.

Den som behöver en god man eller förvaltare befinner sig ofta i en besvärlig situation. Räkningarna kan ha hopat sig och det blir mycket att reda ut. Ibland möts man av misstänksamhet, både av personen själv och av anhöriga.

– Här tror jag att min yrkesbakgrund är till stor hjälp, förklarar Lars. I mitt jobb har jag mött olika typer av människor, många besvikna på ett eller annat sätt. I mina uppdrag försöker jag alltid ha ett proffsigt förhållningssätt, det är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Min erfarenhet är dessutom att personerna mår bättre när de fått hjälp med att till exempel reda ut sin ekonomi. Då funkar även relationerna mycket bättre. Behöver man hjälp i sitt uppdrag så finns ju Överförmyndarexpeditionen med all sin kunskap och jag tycker att det har funkat bra, säger Lars.

Lars har idag flera uppdrag som god man och förvaltare. Att ha kontakt med banker, biståndsbedömare, inkassofirmor, myndigheter och andra kan ta mycket tid.

– För mig är det en lagom nivå, säger Lars. Det blir någon insats varje vecka på något av mina uppdrag och jag känner att jag kan lägga den tiden för att hjälpa andra. Det finns mycket som går att automatisera idag för att spara tid, till exempel att betala räkningar via autogiro, det är jättebra att använda sig av för att förenkla. Men i ett av mina uppdrag var det i stort sett bara betala räkningar som personen behövde hjälp med. Då gjorde vi istället det till en trevlig stund, jag kom på besök och vi fikade, pratade och betalade räkningarna tillsammans, berättar Lars.

Ett av Lars uppdrag är ett godmanskap för en kille som kommit till Piteå som ensamkommande flyktingbarn. Som god man företräder man barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe, bevakar barnets intressen både privat och i asylprocessen och ser till att barnets bästa sätts främst i alla beslut som rör honom eller henne.

Har jag möjlighet så ställer jag gärna upp som god man och förvaltare. Jag har ju tiden och att kunna göra en insats och hjälpa de som behöver ger innehåll i livet, säger Lars och ler.

Gemensam Överförmyndarnämnd med Piteå

Piteå och Älvsbyns kommun har från den 1 januari 2019 ingått samverkan med gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnd i samverkan består av tre ledamöter från Piteå kommun och tre ledamöter från Älvsbyns kommun samt en ersättare från vardera kommunen. Överförmyndarnämnd i samverkan är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

God man och förvaltare, vad är det?

Godmanskap och förvaltarskap är uppdrag som innebär att man utför uppgifter för någon annans räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska ha lika rätt oavsett förmåga. Att få en god man är frivilligt och i ett godmanskap har personen kvar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal bland annat. En förvaltare kan utföra samma saker som en god man, men det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Den som får en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

Vill du veta mer?

Kontakta Älvsbyns och Piteås överförmyndarexpedition 0911-69 60 00 vardagar kl. 10-12 eller läs mer på:

www.pitea.se/ofn

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Maria Norberg-Johansson