Årsstämmor för kommunens bolag

Ordförande för Älvsbyns Fastigheter AB blir Margareta Lundberg (M), som tar över ordförandeklubban från Rickard Granström (S) som blir vice ordförande. Erika Carlberg (-) blir ordförande för Älvsbyns Energi AB och tidigare ordförande Helena Öhlund (S) blir vice ordförande. Tack till gamla styrelsen och lycka till nya styrelsen.

Peter Eriksson (S) var stämmoordförande och Johan Dahlqvist (M) företrädde ägarna. Med på bild är Annelie Vinsa, som är vd för Älvsbyns Fastigheter AB, och Mattias Broström, som är vd för Älvsbyns Energi AB.