Ansök om utökat stöd till kommunens föreningsliv pga. pandemin

Syftet med stödet är att stärka föreningarna i olika återstartsprojekt för att säkra upp kommunens starka föreningsliv. Exempel på insatser som kan beviljas stöd är olika typer av evenemang, projekt, insatser och aktiviteter som kan locka nya och gamla medlemmar till föreningslivet. Bidraget betalas ut i förskott och ska sedan redovisas av föreningarna i efterskott med stöd av kvitton och verifikat efter avslutad aktivitet.

Här kan ni ansöka:

OBS! Ansökan stängde den 1 april.

Tillfällig ansökan om återstartstöd – Älvsbyn (enamnd.se)

Kriterier:

  • Stödet gäller enbart ideella föreningar i Älvsbyns kommun
  • Föreningen ska under 2021 ha haft sina uppgifter registrerade hos Fritid och kultur
  • Ansökan öppnar 18 februari och stänger 1 april
  • Bidraget utbetalas i april månad och redovisning från föreningarna ska vara Fritid och kultur tillhanda senast 19 december 2022
  • Aktiviteten ska ske under 2022
  • I ansökan bifogas föreningens årsbokslut för 2021. Föreningar med behov av stärkt ekonomi, exempelvis på grund av stort medlemstapp, kommer att prioriteras i ansökningarna
  • Vi ser gärna att ni har ett brett köns- och genusperspektiv

Vid frågor om stödet kontakta Fritid- och kultursekreterare Linda Öhlin: linda.ohlin@alvsbyn.se