Älvsbyns kommuns samhällsbyggnads- och näringslivschef Roger Tuomas slutar

Roger Tuomas, samhällsbyggnads- och näringslivschef, har valt att gå vidare till en anställning som etableringschef vid Luleå Business Region. Roger började på Älvsbyns kommun 2021 och har under dessa år, tillsammans med sin personal, arbetat med att utveckla näringslivet och driva samhällsbyggnadsfrågor.

– Det svåraste är att ta farväl av alla fantastiska kollegor, företag och medborgare som bygger Älvsbyns kommun till den pärla som den är. Jag vill också poängtera att orsaken till att jag avslutar min anställning beror på att jag blivit ”headhuntad” och har inget med turbulensen som varit inom kommunen, säger Roger.

– Mitt nya uppdrag är både hedrande och utmanande att få möjlighet att ta sig an. Det som händer i Luleå, Älvsbyn och vår region har vänt upp och ner på Sverige. Idag har vi angenäma utmaningar som bygger på våra unika konkurrensfördelar för att etablera gröna företag i regionen. Allas vårt huvuduppdrag i Norrbotten och Västerbotten är att bli fler invånare för att bygga ett framtida dynamiskt samhälle som går i samklang med näringslivets expansion som görs i vår region, berättar Roger.

Anna Lindberg, kommunchef, meddelar att Roger Tuomas kommer göra sin sista dag på Älvsbyns kommun den sista mars 2024.

– Roger har en djup och bred yrkeskunskap och har varit en viktig del i utvecklingen av Älvsbyns kommuns samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor. Jag vill tacka Roger och önska honom lycka till i hans nya tjänst, även om vi hellre hade haft honom kvar här hos oss, säger Anna Lindberg.

– När Roger klev in var det en ny organisation där näringsliv, myndighetsutövning och samhällsplanering samlades vid en enhet. Här har Roger med hans kompetens varit värdefull.

– Jag ser att vi ska fortsätta i samma anda, det vill säga att det ska gynna näringslivet men också medborgarna i Älvsbyn, berättar Anna.

Processen att rekrytera ny samhällsbyggnads- och näringslivschef kommer att påbörjas inom kort.