Älvsbyns kommuns kanslichef Nataliya Renlund slutar

Nataliya Renlund har valt att gå till en anställning som administrativ chef i Arjeplogs kommun.  Nataliya har arbetat som chef i Älvsbyns kommun sedan 2013 och hon gör sin sista dag i mitten av september 2024.

– Jag har under många år arbetat i Älvsbyns kommun i olika roller. Det har varit en spännande, givande och utvecklande resa. Jag tackar, framför allt medarbetare, för de här utmanande och lärorika åren inom Älvsbyns kommun.

Nataliya Renlund.

Nataliya kommer arbeta som administrativ chef i Arjeplogs kommun. Det innebär att hon kommer leda kost- och lokalvårdsservice, administrativa enheten, ekonomikontoret, personalkontoret, och IT-kontoret.

– Det kändes som en spännande utmaning att få möjligheten att fortsätta arbetet att utveckla en kommun. Det är med stolthet, glädje och tacksamhet som jag tar på mig det uppdraget, berättar Nataliya.

Anna Lindberg, kommunchef meddelar att Nataliya Renlund kommer göra sin sista dag på Älvsbyns kommun i mitten av september 2024. I samband med omorganisationen 2023 som även innebar en ny politisk organisation renodlades rollen som kanslichef.

– Nataliya har med sin breda yrkeskunskap och kompetens varit en viktig del i utvecklingen av kansliet och ledningsstödet.  Jag ser att vi ska fortsätta arbeta i samma anda även fortsättningsvis. Jag vill tacka Nataliya och önska henne lycka till i hennes nya tjänst, även om vi hellre hade haft henne kvar här hos oss, säger Anna.