Älvsbyns kommuns ekonomichef Gun Nilsson lämnar sin tjänst 1 oktober

– Gun har under sin tid i Älvsbyn arbetat med att förändra kommunens ekonomistyrning och budgetprocess och kommer att slutföra det innan hon går. Det är en viktig grund inför det kommande arbetet med att gå över till ny resursfördelningsmodell ”prislappsmodellen”, säger kommunchef Anna Lindberg.

Politikerna har sedan tidigare beslutat att prislappsmodellen, framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner) ska införas. Det är ett viktigt förarbete som gjorts inför införandet av ny resursfördelningsmodell men även förbättrat förutsättningar för analys, styrning och bra beslutsunderlag.

– Jag har trivts mycket bra och vill hylla min fantastiska personal och alla jag samarbetat med, tjänstepersoner och politik, det har varit en ynnest att fått jobba med alla. Det har varit ett svårt beslut att inte vara med på hela resan men jag landar i att jag är mamma i första hand och vill vara mer tillgänglig, vilket jag inte är idag när jag pendlar, säger Gun Nilsson.

Gun lämnar sin tjänst 1 oktober och rekryteringen av en ny ekonomichef påbörjas inom kort.