Älvsbyns kommun tecknar avsiktsförklaring

Bostadsföretaget Rehouse och Älvsbyns kommun har undertecknat en avsiktsförklaring som tydliggör parternas avsikt om att bygga hyreslägenheter i centrala Älvsbyn.

-Rehouse är ett bolag inom SIBS Group och har därmed hela värdekedjan från idé till långsiktig förvaltning. Rehouse har ett standardiserat koncept som erbjuder fina hyresbostäder med hög standard till en hyra som många människor ska har råd med. Rehouse erbjuder bostäder på både permanenta och tillfälliga bygglov vilket skapar stora möjligheter för nya bostäder på kort tid.

SIBS har idag ca 1800 lägenheter under uppförande och ca 12 000 byggrätter i portföljen. SIBS är ett innovativt Construction Tech-bolag som redan från start haft ambitionen att revolutionera byggbranschen med hjälp av mjukvara och teknik.

-Vi är medvetna om den utveckling som är på gång med stora företagsetableringar i Norr- och Västerbotten och vill vara med i den gröna omställningen. Våra bostäder bidrar till att möjliggöra den inflyttning som behövs i den här delen av landet, säger Per Bohlin, VD på Rehouse.

Kommunen välkomnar satsningen som inte bara möjliggör inflyttning utan också kan få igång välbehövliga flyttkedjor.

-Byggs det fler lägenheter kommer det loss fler hus på marknaden, det såg vi när det förra flerbostadshuset byggdes i Älvsbyn, Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef på Älvsbyns på kommun.

Rehouse öppnar också upp för dialog med företag som är beroende av bostäder för att attrahera arbetskraft.

-Kan vi teckna avtal om uthyrning av ett större antal lägenheter med en eller flera företag under en längre tid är det ett sätt för oss att trygga projektet, säger Bohlin.

Att det finns planer på storskaligt byggande i Älvsbyn bekräftar kommunens roll i en växande arbetsmarknads- och bostadsregion.

-Det är otroligt glädjande att se att det finns planer att etablera sig i kommunen. Det här visar att Älvsbyn är en del av den bostads/arbetsmarknad som kommer att växa i och med de stora investeringar som sker i regionen, säger Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun.

Leken 12

Rehouse, ett koncept som svarar upp till det marknaden vill ha.

– Vi har tagit del av bostadsenkäten som kommunen gjort så sent som förra året. Det kommuninvånarna uttryckt där är att de vill ha är centralt belägna 2:or och 3:or med hiss och andra bekvämligheter vilket är vad vi har att erbjuda, säger Per Bohlin, VD på Rehouse.


Per Bohlin, VD Rehouse

 

För mer information kontakta:

Per Bohlin, VD Rehouse 070-881 48 23

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun 070-600 42 15