Älvsbyns kommun söker kontaktpersoner

Älvsbyns kommun söker Dig som vill ha ett förtroendeuppdrag som kontaktperson. Uppdraget kan utföras vid sidan av arbete och studier och inga formella krav ställs för att ha ett uppdrag som kontaktperson, det är dina personliga egenskaper som har betydelse. Att vara kontaktperson innebär att du är en medmänniska, vän eller en förebild till ett barn, ungdom, eller vuxen som behöver ett socialt stöd. Stödet kan handla om att bryta isolering och skapa en meningsfull fritid. Som kontaktperson får du ersättning i form av ett arvode och omkostnadsersättning.

Är du intresserad?

Kontakta handledare för kontaktperson på telefonnummer: 070-600 51 27.

Du kan även skicka in en skriftlig intresseanmälan till:

Älvsbyns kommun, OOF
handledare för kontaktperson
Storgatan 27, 942 85 ÄLVSBYN.