Älvsbyns kommun och Älvsbyns Energi AB samråder om ny renhållningsordning

Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Samrådstid är 1 september till 15 oktober 2017. Förslagen finns på Älvsbyns kommuns hemsida, www.alvsbyn.se och Älvsbyns Energi AB: s hemsida www.alvsbynsenergi.se.

Synpunkter kan mejlas till johanna.marttala@energi.alvsbyn.se alternativt skickas via post till Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 6, 942 36 Älvsbyn. Ett informationsmöte om planförslaget kommer att hållas måndagen den 9 oktober kl 18.00 i Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27.

Avfallsplan samrådshandling
Bilaga 1 Avfallsmängder
Bilaga 1 föreskrifter
Bilaga 2 föreskrifter
Bilaga 2 Genomförandeplan
Bilaga 3 föreskrifter
Bilaga 3 Uppföljning föregående plan
Bilaga 4 Behovsbedömning
Föreskrifter 2018-2021

Senast uppdaterad 2017-10-13
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.