Älvsbyns kommun har blivit nominerade till årets nyföretagarkommun 2023

Det är åtta kommuner som är nominerade utifrån hur många nya företag som har startats per tusen invånare från nyårsdagen 2022 till och med 30 juni 2023 och kategoriseras enligt SKL:s kommungruppsindelning. Statistiken över nyföretagandet hämtas från Bolagsverket.
Vinnare detta år blev Danderyds kommun.
Även under 2022 så blev Älvsbyns kommun nominerad till samma pris.