Älvsbyns gymnasium sänder live studentexamen på Facebook

Det är enligt schema:

 

kl. 10:00 Utspring Naturvetenskaps-, Teknik- och Vård- och omsorgsprogrammen

kl. 11:00 Utspring Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen

kl. 12:00 Utspring Bygg- och anläggnings- och El- och energiprogrammen

 

Vår god observera att vi har en ny Facebook-sida.