Älvsbyn har tredje bästa skola i Sverige

– Det känns oerhört bra och det är återigen ett kvitto på att den personal som jobbar i skolan gör ett jättebra jobb. Vi har en samsyn här. Vi har också en bra politik som ser att skolan är en jätteviktig del i kommunens attraktivitet för att skapa en god framtid, säger Jan-Erik Backman, skolchef.

Jan-Erik Backman, skolchef, Foto Peter Lundberg

Jan-Erik Backman, skolchef, Foto Peter Lundberg

Varför är Älvsbyns kommun bland de bästa skolkommunerna år efter år?

– Vi har en bra organisation och kunnig personal. Vi har jobbat långsiktigt med skolutvecklingen och inte nöjt oss i det arbetet när vi sett att vi har en bra skola, för utvecklingsarbetet får inte stanna av, säger Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande.

Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande, Foto Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande, Foto Peter Lundberg

Långsiktig strävan

Rankinglistan bland Sveriges 290 kommuner har tagits fram för 20 året i rad. Rankingen svarar på vilken kommun som har de bästa skolorna i Sverige och vem som ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar. Älvsbyns kommuns skolor har varit bland de topp tio bästa i landet de senaste tre åren.

– Vi har ett tydligt och riktat arbete mot alla verksamheter när det gäller frågor kring kvalitet och utveckling. Vi har också jobbat sedan många år tillbaka med vårt systematiska kvalitetsarbete där vi har åtta ställningstaganden, som är kommunicerade och väl förankrade i all verksamhet i skolan, säger Jan-Erik Backman.

Sista rankingen

Bästa skolkommun är utsedd för sista gången. Årets bästa skolkommun i Sverige, Övertorneå, blir den sista. Lärarförbundet lägger ned rankningen efter 20 år.

– Från politiskt håll finns det ingen som säger att skolan är oviktig, tvärtom tycks man vara rörande överens med oss om skolans betydelse men vi har nått en gräns nu. Ekonomin för skolorna ser allt sämre ut och likvärdigheten fortsätter att minska i de 290 kommunerna så därför känns rankingen inte meningsfull längre, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I Sverigetoppen i tio år

Vad betyder det för dig att skolan i Älvsbyns kommun är så bra?

– Skolan är till för barnen och det är viktigt att de får en bra start i livet med en lust att läsa vidare. Om det lyckas och vi får den utveckling med den nya industrialiseringen som är på gång, så kommer de kunna få jobb och bygga sina liv i kommunen, säger Tomas Egmark.

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Älvsbyn tillhör landets bästa kommuner när det kommer till nivån på sjukfrånvaron. Även andelen godkända elever och andelen som fullföljer gymnasiet är några av kommunens relativa styrkor som skolkommun.

I de senaste tio årens ranking har Älvsbyns kommun i snitt legat på plats 12 av 290 kommuner. Älvsbyns kommun ligger på tredje plats bland landets 290 kommuner i 2021 års Bästa skolkommun.

Har rankingen gjort någon nytta för kommunen?

– Att bli uppmärksammad i ett nationellt perspektiv tror jag är jätteviktigt både för kommunen och för skolan och för framtiden. En bra skola gör kommunen mer intressant för de som vill flytta hit, säger Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande.

Rankningen baseras på officiell statistik, statistik gemensamt framtagen av fack och arbetsgivare (SKR) samt förbundets egna undersökningar. Två av tio kriterier väger tyngre, nämligen behöriga lärare och lärartäthet.

Placering i totalrankingen för Älvsbyns kommun:

År, placering
2012, 14
2013, 6
2014, 11
2015, 16
2016, 27
2017, någon korrekt placering finns inte på grund av en felrapportering i statistiken som upptäcktes efter rankingen fastställts och publicerats av Lärarförbundet
2018, 14
2019, 8
2020, 10
2021, 3

10 kriterier som ligger till grund för undersökningen:

  1. Resurser till undervisningen
  2. Utbildade lärare
  3. Lärartäthet
  4. Friska lärare
  5. Lärarlöner
  6. Kommunen som huvudman
  7. Andel barn i förskola
  8. Meritvärde årskurs 9
  9. Andel godkända elever
  10. Fullföljd gymnasieutbildning

Vill du läsa mer om rankingen se:

www.lararforbundet.se/basta-skolkommun