Älvsbyn har en av Sveriges bästa skolor

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter att ha en av Sveriges bästa skolor. Bra personal, bra ledning och styrning ger bra resultat, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning “Sveriges Bästa skolkommun”. Hög andel godkända elever och hög andel utbildade lärare gör Älvsbyn till en topprankad skolkommun.

– Det är inte bara tur att ligga bland Sveriges 20 bästa skolkommuner sju år i rad. Vi har haft en stabil trend sedan 2012, säger Jan-Erik Backman, skolchef i Älvsbyns kommun.

Rankingen Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. I fyra av de tio kriterierna är Älvsbyns kommun till och med bättre än Sveriges bästa skolkommun Torsby kommun.

– Vi har satsat massor på vårt systematiska kvalitetsarbete och jag övertygad om att det är detta som ger ett sådant här förträffligt resultat år efter år. Exempelvis arbetar vi med treårsperspektiv i våra utpekade fokusområden. Våra rektorer och övriga skolledare träffas också regelbundet och arbetar med skolutveckling tillsammans, säger Jan-Erik Backman.

Hela rankningen hittar du på:

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Kriterier som ingår i rankningen:

  1. Resurser till undervisningen
  2. Utbildade lärare
  3. Lärartäthet
  4. Friska lärare
  5. Lärarlöner
  6. Kommunen som huvudman
  7. Andel barn i förskola
  8. Meritvärde årskurs 9
  9. Andel godkända elever
  10. Fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år