Helena Öhlund kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto Peter LundbergHelena Öhlund kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Älvsbyn har bästa skolan i Norrbotten

Älvsbyns kommun har bästa grundskolan i Norrbotten och placerar sig på 15:e bästa plats av Sveriges alla 290 kommuner enligt SKL:s rapport öppna jämförelser.

– Ett förbättringsarbete som burit frukt. Jag är oerhört stolt över arbetet som elever, lärare, rektorer och skolchef åstadkommit, säger Helena Öhlund kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Undersökningen har gjorts av ”Sveriges Kommuner och Landsting” (SKL). Årets ”Öppna jämförelser – Grundskola 2017” beskriver i första hand resultat från läsåret 2016/17. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

Älvsbyn har alltså bästa skolan i Norrbotten och av landets 290 kommuner ligger vi på 15:e plats i jämförelse med kommunala huvudmän. Om man räknar med alla friskolor i landet så ligger Älvsbyn på 16:e plats.

Förra året lämnade kommunen tillfälligt sverigetoppen med en tvärdykning, men det berodde på en felaktighet vid inrapporteringen av statistiken. Något som inte är korrigerat i efterhand. Nu är dock ordningen återställd. Med årets statistik är Älvsbyn som vanligt i sverigetoppen och arbetet mot Sveriges bästa skola fortsätter.

Jan-Erik Backman, skolchef. Foto: Peter Lundberg

Jan-Erik Backman, skolchef. Foto: Peter Lundberg

– Vi har identifierat ytterligare möjligheter till förbättring jämfört med övriga kommuner. Vi kommer att jobba mer med att höja meritvärdet (betygen), för där ser vi att vi presterar lägre än vi borde göra i ett socioekonomiskt perspektiv (utbildningsnivå, inkomst, bakgrund med mera), säger Jan-Erik Backman skolchef i Älvsbyns kommun.

Skolans resultat i rapporten beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal.

Vad är det som gör att Älvsbyns skolor är så bra i jämförelse med andra kommuners?

– Vi jobbar mycket med frågor rörande kunskap och bedömning och ser till lärandeprocessen över en lång tid, säger Jan-Erik Backman.

Hur kommer det sig att vi varit bland de bästa skolorna i landet i så många år?

– För runt 8-9 år sedan inledde vi ett gemensamt systematiskt målinriktat kvalitetsarbete där vi tog helhetsgreppet från förskola till vuxenutbildning. Det har gett att de senaste 6-7 åren har vi legat i sverigetoppen, säger Jan-Erik Backman skolchef i Älvsbyns kommun.

För den som är intresserad finns statistik och jämförelser med andra kommuner och detaljerad statistik från de öppna jämförelserna i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada):

www.kolada.se, sök i ”Jämföraren” på Älvsbyn, välj ”Grundskola”, välj ”Öppna jämförelser – Grundskola”.

 

Senast uppdaterad 2017-12-20
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.