Älvsbyn förbereder sig inför kommande bärplockningssäsong

Inför bärplockningsäsongen träffades representanter och tjänstemän från kommunen, polisen, Räddningstjänsten, Jämnställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen.

Älvsbyns kommun har tidigare år haft problem kopplade till bärplockningssäsongen. Arbetssätt har tagits fram, som bland annat innebär att samla information från olika håll och ta fram en gemensam lägesbild. Under fredagen den 14 juni träffades representanter och tjänstemän från kommunen, polisen, Räddningstjänsten, Jämnställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen.

Under mötet tittades det på tidigare års erfarenheter och hur det ser ut i dagsläget. Från Älvsbyns kommun beskrevs arbetet från livsmedels- och bygglovssidan, samt utifrån socialtjänstens håll. Polisen, Räddningstjänsten, Jämnställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen beskrev dagsläget gällande arbetstillstånd och hur det allmänt ser ut i landet och i länet.

Syftet med träffen är att tillsammans kunna arbeta förebyggande inför bärplockningssäsongen.
– Det är viktigt att arbeta tillsammans för att på ett bra sätt kunna hantera problem som kan uppstå, säger Anna Lindberg, kommunchef.