Älvsbyn – en av landets bästa skolkommuner

– Jätteroligt! Vilken födelsedagspresent och ännu en gång ett kvitto på vårt långsiktiga arbete, säger Jan-Erik Backman, skolchef i Älvsbyns kommun.

Älvsbyn tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andelen godkända elever och lärartätheten. Även lärarnas behörighet och resurstilldelningen är några av kommunens styrkor som skolkommun.

– Vi har väldigt duktig personal i skolan som gör många rätt i vårt långsiktiga och strategiska arbete. Vi hoppar inte upp och ner i rankingen utan har legat stadigt förankrad bland de bästa i Sverige under många år. Det är mycket glädjande, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Bästa skolkommun är en stor rankning av Lärarförbundet som jämför alla 290 kommuner efter 10 kriterier. Underlagsmaterialet är främst från Skolverkets officiella statistik, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.

– Ett tydligt och fokuserat arbete för att nå de nationella målen i skolan och hög andel behöriga lärare säkerställer åter igen att vi är en av landets bästa skolkommuner, säger Jan-Erik Backman, skolchef i Älvsbyns kommun.

Snittplaceringen för kommunerna i Norrbotten är 88 (av 290). Jämfört med resten av landet står sig länet alltså bra.

 

Kriterier till Sveriges bästa skolkommun:

  1. Resurser till undervisningen
  2. Utbildade lärare
  3. Lärartäthet
  4. Friska lärare
  5. Löner
  6. Kommunen som huvudman
  7. Andel barn i förskola
  8. Betygsresultat i åk 9
  9. Andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
  10. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Läs mer på:

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/alvsbyn