Älvsbyn blir allt varmare

Normal årsmedeltemperatur i Älvsbyn för 4 successiva 30-årsperioder ökar över tid

Eftersom vädret kan variera ganska mycket mellan olika år används medelvärden för t ex lufttemperatur över långa tidsperioder, vanligen 30 år, inom klimatvetenskapen för att kunna utskilja mönster och trender från vad som bara är slumpmässiga variationer. Fram till förra året har definitionen av vad som är normalt väder och klimat på en plats utgjorts av medelvärdet för perioden 1961-1990 för den platsen. Det är den definitionen som meteorologerna i tv och radio avser när de i väderleksrapporten rapporterar om vädret är normalt för årstiden eller om det är ovanligt och avvikande. Den normala årsmedeltemperaturen vid SMHI:s mätstation i Älvsbyn var under den perioden 0,5 °C.

Nu har det gått mer än 30 år sedan 1990 och definitionen har därför ändrats. Nu är det istället medelvärdet för perioden 1991-2020 som är definitionen på normalt väder och klimat. Under denna period var årsmedeltemperaturen vid SMHI:s mätstation i Älvsbyn 1,6 °C. Det är 1,1 grader högre än under den förra referensperioden. Årsmedeltemperaturen i Älvsbyn har alltså ökat ungefär lika mycket på bara några decennier som årsmedeltemperaturen för hela jorden har gjort från förindustriell tid till nutid. Att förändringen går snabbt här beror på att Älvsbyn ligger nära Arktis.